【失眠的煩惱】去急症室竟誤惹上陰靈導致失眠! 不能睡覺可用能量治療化解?《#JoyfulMind心靈健康課︱第3集》CC字幕︱黃紫晴︱身心靈︱能量治療

《JoyfulMind心靈健康課》節目重溫: https://bit.ly/47Ho2FU
主持:Mac Lo(盧震鋒)
嘉賓:Elizabeth Wong(Joyful Mind 創辦人)【 📲 https://bit.ly/40TTE9m 】

🔎SEO關鍵字: #焦點FMTV #焦點視頻 #JoyfulMind心靈健康課 #ElizabethWong #JoyfulMind #黃紫晴 #心靈健康 #身心靈 #情緒病 #能量治療 #靈氣 #龍能量 #心靈健康課 #玄宇宙

✅本影片含有繁中、簡中、英文及多種語言CC字幕,請記得開啟觀看影片
⭐️加入頻道會員以獲取【幕後花絮/NG片段/搶先收看】: https://bit.ly/3RHSfjk
❤️請記得CLS(讚好、留言、分享),亦歡迎你用🌈 Super Thanks 支持我哋繼續用心製作🫶,有你哋支持,我哋會走得更遠!
-----------------------------
📣焦點FMTV.特別推介🔴:
📚免費「公開網課」領取- https://bit.ly/3vnEq0C
🧧「2024生肖流年運程」- https://bit.ly/46MjT3b
🔆「2024十大預測」解說- https://bit.ly/3uxFBue
💰「催財」風水佈局教學- https://bit.ly/47LTwLu
🌈「八字」教學及分析- https://bit.ly/3XBETGP
🍀「風水」教學及分析- https://bit.ly/46vrenA
☯️「下元九運」解說及分析- https://bit.ly/3NYKMs9
🔥「赤馬紅羊劫」解說及分析- https://bit.ly/47N9q8r
-----------------------------
💻焦點傳媒網絡電視頻道快速選單:
【焦點網 香港站】 https://fmtvhk.com/
【玄宇宙 網站】 https://metawise.tv/
【開運王 網站】 https://bigbigluck.com/
-----------------------------
📱立即訂閱或關注我們📱
🔵FB: https://bit.ly/3OtdJiA
🟣IG: https://bit.ly/3ONneJQ
🔴YT: https://bit.ly/3gbrxMf
⚫️TD: https://bit.ly/471JIMB
📩業務聯絡或查詢📧
Whatsapp- http://wa.me/85267519188
電郵- focusmediacorpltd@gmail.com
【📣焦點FMTV whatsapp頻道經已推出‼️】
為了加強與觀眾的連接,我們開設了焦點FMTV的whatsapp頻道,現在誠邀大家追蹤: https://whatsapp.com/channel/0029VaAcTDv6xCSRgg5zsd3W
-----------------------------
📣免責及版權聲明
⚠️本頻道所有內容純屬主持及嘉賓之個人意見,並不代表焦點視頻(及其子頻道)及焦點傳媒有限公司立場。
⚠️本頻道所有言論及立場均為中立,絕無意圖或企圖煽動任何觀眾或使用者仇恨中國及香港政府的情緒。
⚠️焦點傳媒有限公司擁有本視頻及焦點視頻(及其子頻道)的所有版權。未經許可,嚴禁轉載作商業用途。若你想透過任何方法複製、分發或以其他方式使用焦點視頻內任何非文字內容(包括但不限於創作概念、照片、圖像、圖畫、圖片、音頻檔案和影像檔案)作任何用途,須事先得到焦點傳媒有限公司的書面授權。
⚠️本頻道內視頻所含的資訊、預測、投資分析與建議僅作參考,不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,投資涉及風險,投資者在作出任何投資決定前有必要諮詢獨立的專業意見。
⚠️玄學並非精密科學,所有預測皆必定存有誤差,請觀眾保持中立及理性分析。
⚠️頻道內視頻所含的資訊可能涉及廣告成份,請觀眾保持中立理性分析。
⚠️本視頻所產生之CC字幕乃以字幕生成器所出,造字或翻譯可能有錯,不便之處,敬請原諒。
-----------------------------
因果, 因果報應, 因果輪回, 因果論 因果, 因果报应, 因果轮回, 因果论 Cause and effect, karma, causal reincarnation, causality 因果関係、カルマ、因果関係の生まれ変わり、因果関係の理論 Nhân quả, Nhân quả báo ứng, Nhân quả luân hồi, Lý thuyết nhân quả
前世今生, 前世今生催眠, 前世今生回溯, 前世今生測試, 前世今生配對 前世今生, 前世今生催眠, 前世今生回溯, 前世今生测试, 前世今生配对 Past and present life, past and present life hypnosis, past and present life retrospective, past and present life test, past and present life pairing 前世一生、前世一生催眠、前世一生回顧、前世一生テスト、前世一生ペア Kiếp trước kiếp này, kiếp trước kiếp này thôi miên, kiếp trước kiếp này hồi tưởng, kiếp trước kiếp này kiểm tra, kiếp trước kiếp này ghép đôi
三世書, 三世書算命, 三世書論命, 三世書婚姻, 如何看自己的八字 三世书, 三世书算命, 三世书论命, 三世书婚姻, 如何看自己的八字 The Book of Three Generations, The Book of Three Generations, Fortune Telling, The Book of Three Generations, Marriage, How to Look at Your Eight Characters 三世書、三世書占い、三世書論命、三世書結婚、自分の八字をどう見るか Sách ba đời, sách ba đời bói toán, sách ba đời luận mệnh, sách ba đời hôn nhân, cách xem tử vi của chính mình
心靈健康, 情緒問題, 抗壓, 勵志 心灵健康, 情绪问题, 抗压, 励志 Mental Health, Emotional Issues, Stress Resistance, Inspiration 心の健康、感情の問題、ストレス耐性、やる気 Sức khỏe tâm thần, Vấn đề cảm xúc, Chống áp lực, Truyền cảm hứng
催眠, 催眠治療失眠, 催眠前世, 催眠治療 催眠, 催眠治疗失眠, 催眠前世, 催眠治疗 Hypnosis, Hypnotherapy Insomnia, Hypnosis Past Lives, Hypnotherapy 催眠術,催眠療法不眠症,催眠前世,催眠療法 thôi miên, thôi miên trị liệu ngủ, thôi miên kiếp trước, thôi miên trị liệu
能量治療, 能量治療 香港, 宇宙能量, 都市病 能量治疗, 能量治疗 香港, 宇宙能量, 都市病 Energy Healing, Energy Healing, Hong Kong, Cosmic Energy, Urban Disease エネルギー療法、エネルギー療法香港、宇宙エネルギー、都市病 Liệu pháp năng lượng, Liệu pháp năng lượng Hồng Kông, Năng lượng vũ trụ, Bệnh đô thị
潛意識, 潛意識的力量, 潛意識引導, 潛意識是什麼, 如何改變潛意識, 潛意識重設, 如何控制潛意識 潜意识, 潜意识的力量, 潜意识引导, 潜意识是什么, 如何改变潜意识, 潜意识重设, 如何控制潜意识 Subconscious, the power of the subconscious, subconscious guidance, what is the subconscious, how to change the subconscious, subconscious reset, how to control the subconscious 潜在意識、潜在意識の力、潜在意識の指導、潜在意識とは何か、潜在意識を変える方法、潜在意識のリセット、潜在意識をコントロールする方法 Tiềm thức, sức của tiềm thức, hướng dẫn tiềm thức, tiềm thức là gì, làm thế nào để thay đổi tiềm thức, tiềm thức đặt lại, làm thế nào để kiểm soát tiềm thức
心理學, 心理學知識, 心理學導論, 心理學流派, 心理學專業, 心理學研究方法 心理学, 心理学知识, 心理学导论, 心理学流派, 心理学专业, 心理学研究方法 Psychology, Psychology Knowledge, Introduction to Psychology, Schools of Psychology, Psychology Major, Psychological Research Methods 心理学、心理学の知識、心理学の紹介、心理学の学校、心理学の専攻、心理学の研究方法 tâm lý học, kiến thức về tâm lý học, giới thiệu về tâm lý học, trường tâm lý học, chuyên ngành tâm lý học, phương pháp nghiên cứu tâm lý học
神秘學, 神秘學粵語, 神秘學節目, 神秘學入門, 神秘學英文, 神秘學家, 西方神秘學, 陰謀論, 鬼故事, 懸案, 清談節目, 地球以外 神秘学, 神秘学粤语, 神秘学节目, 神秘学入门, 神秘学英文, 神秘学家, 西方神秘学, 阴谋论, 鬼故事, 悬案, 清谈节目, 地球以外 Occult, Occult Cantonese, Occult Program, Introduction to Occult, Occult English, Occult, Western Occult, Conspiracy Theory, Ghost Stories, Unsolved Cases, Talk Show, Beyond Earth 神秘学、神秘学広東語、神秘学番組、神秘学入門、神秘学英語、神秘学者、西洋神秘学、陰謀論、怪談、懸案事件、清談番組、地球外 Khoa học huyền bí, Khoa học huyền bí tiếng Quảng Đông, Chương trình huyền bí, Giới thiệu về khoa học huyền bí, Khoa học huyền bí tiếng Anh, Khoa học huyền bí, Khoa học huyền bí phương Tây, Lý thuyết âm mưu, Câu chuyện ma, Vụ án lạnh, Chương trình trò chuyện, Bên ngoài trái đất